Armenian

Կայուն զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնն իրականացնում է մի շարք նորարարական նախագծեր:

Կայուն զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնն իրականացնում է մի շարք նորարարական նախագծեր:

Travelinsights.ai

«Travelinsights»-ը միավորում է ճանապարհորդների պատմություններն ու արհեստական բանականությունը։ Կիրառելով բարդ ալգորիթմներ՝ գործիքը թույլ է տալիս իրական ժամանակում հավաքել, վերլուծել ու վիզուալիզացնել առցանց գրառումները, այդ կերպ թույլ տալով հասկանալ ճանապարհորդների նախընտրություններն ու իրական խնդիրները, որոնց նրանք բախվում են: 
Գործիքը ստեղծվել է քաղաքականություն մշակողների համար` իրական ժամանակում վերլուծվող փաստերի հիման վրա: Գործիքի օգնությամբ ՀՀ կառավարությունը կարող է հասկանալ, թե զբոսաշրջիկները Հայաստանի` որպես զբոսաշրջային կենտրոնի մասին ինչ պատկերացումներ ունեն և մշակել արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարություն: Գործիքը նաև կարող է օգնել բացահայտել ճանապարհորդական լավագույն տպավորություններ ստեղծելու կատարյալ բանաձևը` թույլ տալով բիզնեսներին հասկանալ սեփական ծառայությունները լավացնելու եղանակները: 

Այս նախագիծը մեր տվյալագիտական գործառույթի մասն է: 

Արհեստական բանականությունը գյուղատնտեսության մեջ 

Նախկինում գյուղատնտեսները բերքահավաքը կազմակերպելու նրբությունները, հողի ու եղանակի մասին գիտելիքները կուտակում էին սեփական փորձով` սերմերը ցանելու, բերքը հավաքելու և սխալվելու շնորհիվ: Նույնիսկ մեր չափազանց թվայնացված աշխարհում շատ ֆերմերներ նախընտրում են հետևել սովորույթներին և մոտավոր հաշվարկներին, երբ խոսքը գնում է ցանքի վայրը և բերքահավաքի ժամանակը որոշելուն: 
Գյուղատնտեսական տվյալները հավաքելու և տեղեկատվությունը կառավարելու համար նպատակ ունենք.
-Ստեղծել իրական ժամանակում աշխատող գյուղատնտեսական տվյալների ռեգիստր նոր տեխնոլոգիաների` արբանյակների և դրոնների օգնությամբ ստացվող դաշտերի նկարներով, որոնք տեղում կվավերացվեն գյուղատնտեսների և ֆերմերների կողմից:
-Բերքի աճի մոնիթորինգի համար կիրառել արհեստական բանականություն և հեռակառավարման համակարգ:

 

Մանրամասները` շուտով

Այս նախագիծը մեր տվյալագիտական գործառույթի մասն է: 

Մասնակցային բյուջետավորում

Վարքաբանական փորձարկումը կստուգի, թե արդյոք հանրային ծախսերի մասին տեղեկատվությունը հարկատուներին տրամադրելը և հանրային ծախսերի բաշխման մեջ նրանց ներգրավածությունը օգնում է նվազեցնել հարկահանությունից խուսափելու դեպքերը:

 

Մանրամասները` շուտով 

Այս նախագիծը մեր վարքաբանական գործառույթի մասն է: 

EDU2WORK

Հայաստանի պես երկրների համար, որտեղ կրթական համակարգի և աշխատաշուկայի միջև կա խրոնիկական անհապատասխանություն, կարևոր է հասկանալ ու ավելի լավ պատրաստվել աշխատաշուկայի հնարավոր ապագային:
Տնտեսության որոշ ոլորտներ մշտապես ունեն որակյալ աշխատուժի պակաս, մինչդեռ որոշ ոլորտներում էլ կա մասնագետների ավելցուկ: Պատճառները տարբեր են` կարիերայի կարծրատիպային ընտրություններ, գրեթե զրոյական կապ կրթության և աշխատաշուկայի միջև, դպրոցներում ու համալսարաններում 21-րդ դարի աշխատաշուկային համապատասխան կադրեր պատրաստելու ճկունության բացակայություն:

Ծրագիրը նպատակ ունի միավորել կրթական համակարգն ու աշխատաշուկան.
-Աշխատանքի հայտարարությունների վերլուծության 
-Nesta և Behavioral Insights team-երի օգնությամբ վարքաբանական փորձեր մշակելու
-Իրազեկվածության բարձրացման և ունակությունների զարգացման գործողություններ միջոցով:

 

Մանրամասները` շուտով
 

Այս նախագիծը մեր միջգործառութային նախագծերից է: 

Կանխարգելիչ բուժզննում

Կանխարգելիչ բուժզննումը շատ կարևոր է վաղ փուլում քաղցկեղը հայտնաբերելու համար և մեծացնում է բուժվելու հավանականությունը: 

 

Մանրամասները` շուտով

Այս նախագիծը մեր վարքաբանական գործառույթի մասն է: