Մեր գործունեությունը

Նորարարների մեր թիմը ակադեմիական հետազոտության և փաստերի օգնությամբ քաղաքականության մշակման գործընթացի մեջ ներմուծում է պատրաստի լուծումներ։ Մենք իրականացնում ենք փորձարկումներ քաղաքականության մշակման համար տվյալներ տրամադրելու և քաղաքականություն մշակելու համար։ 
Մենք ունենք սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական մարտահրավերները լուծող նորարարական նախագծերի մեծ պորտֆոլիո։ 

Ինչպե՞ս ենք աշխատում

Կայուն զարգացման նպատակների բարդությունն ու փոխկապվածությունը պահանջում են նոր մոտեցումներ, մեթոդաբանություններ, տվյալների ուժեղ համակարգեր և ինստիտուտներ, որոնք ունակ են տրամադրել ոչ ստանդարտ լուծումներ տրասնֆորմացիոն ազդեցության համար։ 
ԿԶՆ կենտրոնի գործունեության կենտրոնում իր նորարարական մեթոդներն են, որոնք փոխառված են մի շարք ոլորտներից, այդ թվում՝ տվյալագիտությունից, վարքաբանությունից, դիզայն մտածողությունից և համակարգային մտածողությունից։

Ո՞րն է մեր նպատակը

Մեր արագ փոփոխվող աշխարհում համաշխարհային մարտահրավերների և դրանք լուծելու քաղաքական մոտեցումների միջև առկա անջրպետը գնալով մեծանում է և առաջանում է անհրաժեշտություն ունենալ այնպիսի կառավարում, որը կփոփոխվի ըստ իրավիճակի և կհամապատասխանի 21-րդ դարի պահանջներին։ 
ԿԶՆ կենտրոնը մեր առաջին փորձն է մշակել նոր լուծումներ, որոնք կաջակցեն կառավարությանը զարգացնել փաստահենք քաղաքականություն՝ հանուն կայուն զարգացման։ Մեր կենտրոնի հաջող մոդելը որպես ոգեշնչման աղբյուր է ծառայել ՄԱԶԾ աքսելերատոր լաբերի նոր սերնդի համար։ Լաբերը կնպաստեն երկրների թռիչքաձև զարգացմանը։ Կենտրոնի մոդելը տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս հետագայում ևս կրկնօրինակվելու ներուժ ունի։ 

Մեր գործընկերները

ԿԶՆ 17-ի «Համագործակցություն՝ նպատակների համար» տրամաբանությամբ հավատում ենք միջոլորտային համագործակցությանը, ինչը ճանապարհ է հարթում նոր լուծումների գեներացման և գիտելիքների փոխանակման համար՝ հանուն կայուն զարգացման։ 

Մեր թիմը

Մենք մի խումբ նորարարներ ենք, ովքեր ձգտում են Հայաստանում Կայուն զարգացման նպատակների իրականացման համար գտնել նոր լուծումներ։