Armenian

Մեր գործունեությունը

Նորարարների մեր թիմը ակադեմիական հետազոտության և փաստերի օգնությամբ քաղաքականության մշակման գործընթացի մեջ ներմուծում է պատրաստի լուծումներ։ Մենք իրականացնում ենք փորձարկումներ քաղաքականության մշակման համար տվյալներ տրամադրելու և քաղաքականություն մշակելու համար։ 
Մենք ունենք սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական մարտահրավերները լուծող նորարարական նախագծերի մեծ պորտֆոլիո։ 

Մեր գործունեությունը

Նորարարների մեր թիմը ակադեմիական հետազոտության և փաստերի օգնությամբ քաղաքականության մշակման գործընթացի մեջ ներմուծում է պատրաստի լուծումներ։ Մենք իրականացնում ենք փորձարկումներ քաղաքականության մշակման համար տվյալներ տրամադրելու և քաղաքականություն մշակելու համար։ 
Մենք ունենք սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական մարտահրավերները լուծող նորարարական նախագծերի մեծ պորտֆոլիո։ 

Ինչպե՞ս ենք աշխատում

Կայուն զարգացման նպատակների բարդությունն ու փոխկապվածությունը պահանջում են նոր մոտեցումներ, մեթոդաբանություններ, տվյալների ուժեղ համակարգեր և ինստիտուտներ, որոնք ունակ են տրամադրել ոչ ստանդարտ լուծումներ տրասնֆորմացիոն ազդեցության համար։ 
ԿԶՆ կենտրոնի գործունեության կենտրոնում իր նորարարական մեթոդներն են, որոնք փոխառված են մի շարք ոլորտներից, այդ թվում՝ տվյալագիտությունից, վարքաբանությունից, դիզայն մտածողությունից և համակարգային մտածողությունից։

Ինչպե՞ս ենք աշխատում

Կայուն զարգացման նպատակների բարդությունն ու փոխկապվածությունը պահանջում են նոր մոտեցումներ, մեթոդաբանություններ, տվյալների ուժեղ համակարգեր և ինստիտուտներ, որոնք ունակ են տրամադրել ոչ ստանդարտ լուծումներ տրասնֆորմացիոն ազդեցության համար։ 
ԿԶՆ կենտրոնի գործունեության կենտրոնում իր նորարարական մեթոդներն են, որոնք փոխառված են մի շարք ոլորտներից, այդ թվում՝ տվյալագիտությունից, վարքաբանությունից, դիզայն մտածողությունից և համակարգային մտածողությունից։

Ո՞րն է մեր նպատակը

Մեր արագ փոփոխվող աշխարհում համաշխարհային մարտահրավերների և դրանք լուծելու քաղաքական մոտեցումների միջև առկա անջրպետը գնալով մեծանում է և առաջանում է անհրաժեշտություն ունենալ այնպիսի կառավարում, որը կփոփոխվի ըստ իրավիճակի և կհամապատասխանի 21-րդ դարի պահանջներին։ 
ԿԶՆ կենտրոնը մեր առաջին փորձն է մշակել նոր լուծումներ, որոնք կաջակցեն կառավարությանը զարգացնել փաստահենք քաղաքականություն՝ հանուն կայուն զարգացման։ Մեր կենտրոնի հաջող մոդելը որպես ոգեշնչման աղբյուր է ծառայել ՄԱԶԾ աքսելերատոր լաբերի նոր սերնդի համար։ Լաբերը կնպաստեն երկրների թռիչքաձև զարգացմանը։ Կենտրոնի մոդելը տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս հետագայում ևս կրկնօրինակվելու ներուժ ունի։ 

Մեր գործընկերները

ԿԶՆ 17-ի «Համագործակցություն՝ նպատակների համար» տրամաբանությամբ հավատում ենք միջոլորտային համագործակցությանը, ինչը ճանապարհ է հարթում նոր լուծումների գեներացման և գիտելիքների փոխանակման համար՝ հանուն կայուն զարգացման։ 

Մեր գործընկերները

ԿԶՆ 17-ի «Համագործակցություն՝ նպատակների համար» տրամաբանությամբ հավատում ենք միջոլորտային համագործակցությանը, ինչը ճանապարհ է հարթում նոր լուծումների գեներացման և գիտելիքների փոխանակման համար՝ հանուն կայուն զարգացման։ 

Մեր թիմը

Մենք մի խումբ նորարարներ ենք, ովքեր ձգտում են Հայաստանում Կայուն զարգացման նպատակների իրականացման համար գտնել նոր լուծումներ։ 

Մեր թիմը

Մենք մի խումբ նորարարներ ենք, ովքեր ձգտում են Հայաստանում Կայուն զարգացման նպատակների իրականացման համար գտնել նոր լուծումներ։